Bouwkavel in Amerongen

In het dorp Amerongen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug ligt aan de Industrieweg-Zuid nog een van de weinige onbebouwde kavels met een grootte van circa 550 m2. De huidige eigenaar heeft dit perceel al meerdere jaren in gebruik als (biologische) groentetuin. De frontbreedte van dit perceel is ca 14,5 meter en de diepte ca 38 meter.

Vraagprijs: Zie Funda

Omschrijving

Volgens de Beheersverordening van dit gebied heeft het perceel de bestemming "Wonen". De gemeente Utrechtse Heuvelrug (provincie Utrecht) heeft aan de huidige eigenaar schriftelijk kenbaar gemaakt dat op deze locatie woningbouw zal worden toegestaan, maar er is nog geen bouwvlak ingetekend.

Stedenbouwkundig gezien gaat de voorkeur van de gemeente uit naar een vrijstaande woning, mede gelet op de breedte van het perceel en de aan te houden afstanden tot de zijdelingse perceelgrenzen; een twee-onder-een kap is eventueel ook mogelijk.

De bouwkavel heeft geen nutsvoorzieningen. Zij is immers altijd in gebruik geweest als moestuin.

De bestemmingsplanwijziging, de ontwikkeling van de bouwkavel en alles wat nodig is voor de realisering van een vrijstaande of dubbele woning is voor rekening en risico van de koper.

Het perceel is kadastraal bekend als: gemeente Amerongen, sectie D, nummer 5728, groot vijf are en vijftig centiare (5,50 are). Het perceel is vrij van huur en elk ander gebruiksrecht.

De kavel kan worden aanvaard na het passeren van de notariele akte van levering. De kavel wordt geleverd in de staat waarin hij zich nu bevindt. Dit betekent, dat koper zelf de nodige bewerkingen aan het verkochte moet verrichten om het geschikt te maken als bouwterrein. Koper dient zelf zorg te dragen voor de benodigde aansluitingen voor de nutsvoorzieningen.

Voorwaarden

Door de gemeente zijn voor bebouwing o.a. de volgende randvoorwaarden aangegeven:

  • de voorgevel rooilijn is gelijk aan die van het naastgelegen woningblok;
  • aan de beide zijdelingse perceelsgrenzen moet een vrije ruimte van minimaal 3 meter blijven tot aan de te bouwen woning(en);
  • de bouwdiepte van het hoofdgebouw(en) is maximaal 12 meter;
  • goot- en bouwhoogte maximaal 6, respectievelijk 10 meter;
  • een bijgebouw is mogelijk conform de regeling vergunning vrij bouwen;
  • woningen in de achtertuin zijn niet toegestaan.
  • 2 parkeerplaatsen op eigen terrein;
  • regenwater moet geinfiltreerd worden op eigen terrein;
  • de afvoer van vuilwater moet plaatsvinden via een eigen aansluiting op het riool;
  • een archeologisch onderzoek is nodig.


Plattegrond, tekeningen en foto's:
De in deze informatie opgenomen tekeningen en foto's zijn van indicatieve aard. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De vermelde informatie behelst geen aanbod, maar globale informatie van algemene aard. De informatie is niet meer dan een uitnodiging om met de eigenaar in contact te treden opdat daar mogelijk een eigendomsoverdracht uit voortvloeit. Kortom, aan al het bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend.

Contact

Familie Van Amerongen -van Dijk
Tel 06-5026 5010
janvanamerongen@tele2.nl